Propozice

Setkání psovodů záchranných psů se specializací na vyhledávání osob pod sutinou. Součástí setkání bude náročný závod družstev. Členy družstev čeká prověření teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti vyhledávání osob pod sutinou, bezpečnosti práce, poskytnutí první předlékařské pomoci a práce nad volnou hloubkou (slaňování).

 

Každý zúčastněný psovod musí splňovat základní kvalifikační podmínky:

 • dosažení 18-ti let věku
 • odborná způsobilost
 • fyzická způsobilost
 • psychická odolnost
 • zdravotní způsobilost

 

Kvalifikační podmínky na psa a omezení:

 • Připravenost psa / feny v min. úrovni RH-TB nebo ZZP2 apod.
 • Háravé a březí feny jsou ze závodu vyloučeny.

 

Informace k závodu

 • Zasahovat budete v neobvyklých terénech.
 • Čekají vás dva denní a dva noční zásahy.
 • Soutěžit bude 10 dvoučlenných družstev.

 

Přihláška

 • Přihláška bude zveřejněna 15. 3. 2015 ve 20:00 na FB nebo zájemcům rozeslána e-mailem.

 

Od té doby přijímáme přihlášky.

 • Termín uzávěrky přijímání přihlášek je 28. 4. 2015 ve 20:00.
 • Přihlašovat se mohou jen celá družstva. Družstvo si určí velitele. Družstva jsou dvoučlenná a tvoří ho dva psovodi se psy, z nichž jeden je zároveň i velitelem družstva. Družstva mohou být složená z členů různých organizací.
 • Společně s potvrzením přihlášky budou rozeslány podrobné informace (časový harmonogram, pokyny k platbě atd.).
 • Přihláška se stává platnou v den přijetí platby na účet organizátora.
 • Rozhoduje úhrada startovného za celé družstvo.
 • V případě zrušení účasti po uzávěrce se startovné nevrací, je možné si zajistit náhradníka.
 • Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za případné škody a újmy na zdraví způsobené účastníky nebo účastníkům.
 • Účastníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. Účastník zodpovídá za škody způsobené jím i jeho psem. Pojištění si každý účastník zajišťuje sám.

 

Startovné

 • Startovné za jedno družstvo je 2.000,-Kč.
 • Startovné zahrnuje společné ubytování v tělocvičně. Psi do tělocvičny nesmí.
 • Stravu a dopravu si každé družstvo zajišťuje samo.

 

Předběžný program:

Čtvrtek 8. 10.

12:00 Možný příjezd

15:00 Slavnostní zahájení

Sobota 10. 10.

17:00 Vyhlášení výsledků

19:00 Afterparty

Neděle 11. 10.

12:00 Odjezd

 

Pro první tři nejúspěšnější družstva jsou připraveny hodnotné ceny.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: info@searchpatrol.cz nebo prostřednictvím stránky Search Patrol 2015 na Facebooku.

 

 

Martin Brandner

Ředitel SP