Propozice

 

ČHJ Hasičský sbor Příbram

pořádají

Setkání psovodů záchranných psů se specializací na plošné vyhledávání. Součástí setkání bude náročný závod družstev. Členy družstev čeká prověření teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti plošného vyhledávání, bezpečnosti práce, poskytnutí první předlékařské pomoci a práce nad volnou hloubkou (slaňování).

 

Každý zúčastněný psovod musí splňovat základní kvalifikační podmínky:

 • dosažení 18-ti let věku
 • odborná způsobilost
 • fyzická způsobilost (plavání, dlouhé přesuny…)
 • psychická odolnost
 • zdravotní způsobilost

 

Kvalifikační podmínky na psa a omezení:

 • Připravenost psa / feny v min. úrovni RH-FLA nebo ZTV1 apod.
 • Háravé a březí feny jsou ze závodu vyloučeny.

 

Informace k závodu

 • Strávíte přes 30 hodin v terénu.
 • Čeká vás více jak 30 km dlouhá trasa.
 • Jednou přespíte v lese.
 • Soutěžit bude 10 čtyřčlenných družstev.

 

Přihláška

 • Přihláška bude zveřejněna 15. 3. 2015 ve 20:00 na FB nebo zájemcům rozeslána e-mailem.

 

Od té doby přijímáme přihlášky.

 • Termín uzávěrky přijímání přihlášek je 28. 4. 2015 ve 20:00.
 • Přihlašovat se mohou jen celá družstva. Družstvo si určí velitele. Družstva jsou čtyřčlenná, z nichž jeden je zároveň i velitelem družstva. V družstvu musí být minimálně dva psi, maximálně čtyři. Psi se v zásazích mohou střídat. Na každém stanovišti zasahují vždy pouze dva psi. Před zahájením práce si družstvo zvolí dvojici psů, které nasadí. Družstva mohou být složená z členů různých organizací.
 • Společně s potvrzením přihlášky budou rozeslány podrobné informace (časový harmonogram, pokyny k platbě atd.).
 • Přihláška se stává platnou v den přijetí platby na účet organizátora.
 • Rozhoduje úhrada startovného za celé družstvo.
 • V případě zrušení účasti po uzávěrce se startovné nevrací, je možné si zajistit náhradníka.
 • Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za případné škody a újmy na zdraví způsobené účastníky nebo účastníkům.
 • Účastníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. Účastník zodpovídá za škody způsobené jím i jeho psem. Pojištění si každý účastník zajišťuje sám.

 

Startovné

 • Startovné za jedno družstvo je 4.000,-Kč.
 • Startovné zahrnuje společné ubytování v tělocvičně. Psi do tělocvičny nesmí.
 • Stravu a dopravu si každé družstvo zajišťuje samo.

 

Předběžný program:

Čtvrtek 27. 8.

12:00 Možný příjezd

15:00 Slavnostní zahájení

Sobota 29. 8.

17:00 Vyhlášení výsledků

19:00 Afterparty

Neděle 30. 8.

12:00 Odjezd

Pro první tři nejúspěšnější družstva jsou připraveny hodnotné ceny.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: info@searchpatrol.cz nebo prostřednictvím stránky Search Patrol 2015 na Facebooku.

 

Martin Brandner

Ředitel SP